Zborov

Mnogi pri nas pevski zbor povezujejo s šolo ali cerkvijo. Ali pa sploh ne povzroča. Zapolnjujemo vrzeli v glasbenem izobraževanju in govorimo o zborovskih zasedbah, ki bi jih bilo treba poslušati vsaj zaradi spodobnosti.